Polityka Prywatności


Niniejsza Polityka Prywatności reguluje w jaki sposób strona gromadzi, wykorzystuje, utrzymuje i ujawnia informacje zebrane od Użytkowników (dalej "Użytkownik") Strony internetowej ( "Strony"). Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się do serwisu i wszystkich produktów i usług oferowanych przez firmę.

Prywatne informacje identyfikacyjne

Możemy zbierać osobiste informacje identyfikacyjne od Użytkowników na różne sposoby, w tym, ale nie wyłącznie, gdy Użytkownicy odwiedzają naszą stronę, rejestrują się na stronie, zapisują się na newsletter, a także w związku z innymi działaniami, usługami, funkcjami lub zasobami, które udostępniamy na naszej stronie. Użytkownik może zostać poproszony, jeśli to konieczne, o adres e-mail. Użytkownicy mogą jednak odwiedzać naszą stronę anonimowo. Będziemy zbierać osobiste informacje identyfikacyjne od Użytkowników tylko wtedy, gdy dobrowolnie przekażą nam te informacje. Użytkownicy mogą zawsze odmówić podania osobistych informacji identyfikacyjnych, poza wyjątkiem kiedy może to uniemożliwić im wykonywanie niektórych czynności związanych ze Stroną internetową.

Nieosobowe informacje identyfikacyjne

Możemy zbierać nieosobowe informacje identyfikacyjne dotyczące Użytkowników podczas, gdy wchodzą w interakcje z naszą Strony. Nieosobowe informacje identyfikacyjne mogą zawierać nazwę przeglądarki, typ komputera i techniczne informacje Użytkowników o sposobach połączenia z naszą Stroną, takie jak system operacyjny oraz dostawcy usług internetowych i inne podobne informacje.

Pliki cookies przeglądarki internetowej

Nasza Strona może wykorzystywać "cookies" w celu poprawy warunków korzystania ze Strony przez Użytkownika. Przeglądarka internetowa Użytkownika umieszcza pliki cookies na dysku twardym na potrzeby prowadzenia dokumentacji, a czasami do śledzenia informacji o nich. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, żeby zablokować cookies lub ostrzegać, gdy cookies są wysyłane. W przypadku wprowadzenia tych ustawień należy pamiętać, że niektóre elementy Strony mogą nie działać poprawnie.

Jak wykorzystujemy zebrane informacje

Firma może zbierać i wykorzystywać osobiste informacje użytkowników do następujących celów:

- W celu poprawy obsługi klienta

Podawane informacje pomagają nam bardziej efektywnie reagować na prośby zgłaszane do obsługi klienta i potrzeby klientów.

- Aby spersonalizować doświadczenia Użytkownika związane z korzystaniem ze Strony

Możemy korzystać z zebranych informacji, żeby lepiej zrozumieć jak nasi Użytkownicy jako grupa korzystają z usług i zasobów znajdujących się na naszej Stronie.

- Wysyłamy sporadyczne wiadomości e-mail

Możemy korzystać z adresu email, aby wysyłać informacje dotyczące Użytkownika oraz aktualizacje związane z ich zamówieniem. Adres email może być również użyty do odpowiedzi na pytania i / lub inne zgłoszenia. Jeśli Użytkownik zdecyduje się zapisać do naszej listy mailingowej, będzie otrzymywać maile, które mogą zawierać wiadomości związane z firmą, aktualizacje, informacje związane z produktem lub usługą, itp. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania w przyszłości wiadomości e-mail. Szczegółowe wskazówki jak można wypisać się z listy zawarte są na dole każdego maila. Użytkownik może również skontaktować się z nami za pośrednictwem naszej Strony.

Jak chronimy dane

Stosujemy odpowiednie procedury gromadzenia danych, przechowywania i przetwarzania oraz środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem danych osobowych, nazwy użytkownika, hasła, informacji o transakcji i danych przechowywanych na naszej Stronie.

Udostępnianie danych osobowych

Nie sprzedajemy, nie skupujemy lub wypożyczamy danych osobowych Użytkowników innym osobom. Możemy udostępnić ogólne zbiorcze dane demograficzne nie powiązane z żadnymi osobistymi informacjami identyfikacyjnymi dotyczących gości i Użytkowników naszym partnerom biznesowym, zaufanym podmiotom zależnym i reklamodawcom do celów opisanych powyżej.

Strony internetowe osób trzecich

Użytkownicy mogą znaleźć reklamy lub inne treści na naszej Stronie, które odwołują się do witryn i usług naszych partnerów, dostawców, reklamodawców, sponsorów, licencjodawców i innych stron trzecich. Nie kontrolujemy treści ani linków, które pojawiają się na tych stronach i nie jesteśmy odpowiedzialni za praktyki stosowane przez strony internetowe linkujące do lub z naszej Strony. Ponadto strony te lub usługi, w tym ich treści i linki, mogą ciągle się zmieniać. Te strony i usługi mogą mieć własne polityki prywatności i polityki obsługi klienta. Przeglądanie i interakcja na innych stronach internetowych, w tym stron internetowych, które mają link do naszej Strony, jest uzależnione od warunków i polityk tych stron.

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Firma zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Jeżeli zostanie to zrobione, na dole tej strony zostanie umieszczona data aktualizacji. Zachęcamy Użytkowników do częstego sprawdzania tej strony, żeby być na bieżąco z tym, jak przyczyniamy się do ochrony danych osobowych, które zbieramy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jest odpowiedzialny za okresowe przeglądanie Polityki prywatności i staje się świadomy zmian.

Twoja akceptacja tych warunków

Korzystając z tej Strony, Użytkownik wyraża akceptację tej Polityki prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z tą Polityką, prosimy nie korzystać z naszej Strony. Dalsze korzystanie ze Strony po wprowadzeniu zmian do tej Polityki będzie uznane za akceptację tych zmian.